Уважаеми родители,
 

     ЗАПИСВАНЕТО НА ДЕЦАТА РОДЕНИ 2017 г. Е В ЧАСОВЕТЕ 10.00 – 14.00, ПРИ ДИРЕКТОРА НА ДГ.

     МОЛЯ, НОСЕТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗПЕЧАТАНО ОТ ПРОФИЛА НА ДЕТЕТО ЗАЯВЛЕНИЕ

     ЗА ЗАПИСВАНЕ.

 

     УСПЕХ!

 

Детска градина №100 „Акад.Пенчо Райков” се намира в идеалния център на град София, район “Оборище”. Помещава се в две фамилни къщи и един апартамент. Сградите са съобразени с всички санитарно-хигиенни изисквания и условия за правилно отглеждане и възпитание на децата, за провеждане на качествен и пълноценен педагогически процес. Открита през м.април 1957 г. ДГ№100 е с централно парно отопление. Има 5 групи за деца на възраст от 3 до 7 г., които са сформирани по възрастов признак.

Условията за възпитание и образование в детското заведение са много добри, жизнената среда на децата отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт, интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. В подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност, набавени са учебни помагала и пособия за подлежащите на задължително училищно обучение.

За психологическия и физически комфорт, както и за удобство на децата, учителите и помощния персонал, са обособени просторни и удобни занимални с достатъчно осветление, обзаведени със съвременни кътове за игра на децата, телевизор, видео и DVD плейър, бели магнитни дъски, подходящи за възрастта на децата играчки, съвременни нагледни материали, книжки и др. Обособени са спални помещения с цветно детско спално бельо - различно за всяка група, гардеробчета и санитарни възли. Подреждането на материално-техническата база и цветовото оформяне на помещенията във всяка група са съобразени с ергономичните норми и правилата за охрана на труда и са дело на екипа от съответната група.

С помощта на Настоятелството и родители е обновена голяма част от материалната база в сградите и на двора.

В сутерена е разположен кухненският блок, отговарящ на съвременните хигиенни изисквания, оборудван с изцяло обновени уреди за работа.

В ДГ№100 има установен пропусквателен и санитарно-епидемиологичен режим, предлага се рационално и здравословно хранене на децата. Седмичното меню се поставя на таблата за информация на всички родители в съответните възрастови групи.
По стените и коридорите са изложени много красиви рисунки, изработени от децата под ръководството на своите учителки.

Традиции на детското заведение:
- В края на всяка учебна година, в присъствието на родители, представители на Настоятелството и много приятели, децата изпълняват специално подготвена програма на професионална сцена.
- Ръководството на ДГ №100 организира за децата всяка година ски училище, пролетен и летен лагер.

Детското заведение се гордее със своя отлично подготвен и мотивиран педагогически екип, всеотдаен помощен персонал и прекрасни деца, които печелят награди за участието си в конкурси и състезания.
В двата двора са разположени площадки за всички групи, оборудвани с различни уреди и пясъчници, където децата играят спокойно и с удоволствие.

За сигурността на заведението е инсталиран СОТ и видео охрана от фирми, определени от СО.