Уважаеми родители,
 

     ЗАПИСВАНЕТО НА ДЕЦАТА РОДЕНИ 2017 г. Е В ЧАСОВЕТЕ 10.00 – 14.00, ПРИ ДИРЕКТОРА НА ДГ.

     МОЛЯ, НОСЕТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗПЕЧАТАНО ОТ ПРОФИЛА НА ДЕТЕТО ЗАЯВЛЕНИЕ

     ЗА ЗАПИСВАНЕ.

 

     УСПЕХ!

 

2020 г. Конкурс по документи за допълнителни образователни дейности Детска градина номер 100.

2020 г. - Протокол по Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ №100

2020 г. - Набиране на предложения за доставка на хранителни продукти по схема, "Училищен плод" и "Училищно мляко" за 2019-2020 година

2019 г.  декември м. - Протокол по Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ №100

2019 г. ноември м. - Разяснение по Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ №100

2019 г. ноември м. - Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ №100

2019 г. - Набиране на предложения за доставка на хранителни продукти по схема, "Училищен плод" и "Училищно мляко" за 2019-2020,2020-2021 и 2021-2022 година

2018 година, ноември м. - Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ №100

2018 година- Удължаване на срока за подаване на оферти за хранителни продукти

2018 година - Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ №100

Вътрешни правила за планиране, възлагане и организация на провеждане на процедурите за обществени поръчки и контрол по изпълнението на сключените договори

Обява за обществена поръчка

Образци за храни

Храни указания

Допълнителни разяснения

Протокол от дейността на комисията

Обява ДОД