Уважаеми родители,
 

     ЗАПИСВАНЕТО НА ДЕЦАТА РОДЕНИ 2017 г. Е В ЧАСОВЕТЕ 10.00 – 14.00, ПРИ ДИРЕКТОРА НА ДГ.

     МОЛЯ, НОСЕТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗПЕЧАТАНО ОТ ПРОФИЛА НА ДЕТЕТО ЗАЯВЛЕНИЕ

     ЗА ЗАПИСВАНЕ.

 

     УСПЕХ!

 

 

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина No 100 „Акад. Пенчо Райковгр. София

 

Предвижда се периодична доставка на хранителни продукти, по заявка, за нуждите на ДГ No 100