Уважаеми родители,
 

     ЗАПИСВАНЕТО НА ДЕЦАТА РОДЕНИ 2017 г. Е В ЧАСОВЕТЕ 10.00 – 14.00, ПРИ ДИРЕКТОРА НА ДГ.

     МОЛЯ, НОСЕТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗПЕЧАТАНО ОТ ПРОФИЛА НА ДЕТЕТО ЗАЯВЛЕНИЕ

     ЗА ЗАПИСВАНЕ.

 

     УСПЕХ!

 

Настоящата инструкция се издава на основание чл.23, ал.4 и във връзка с чл.2 и чл. 3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и на основание Регламент (ЕС) 2016/679. 

Връзка към пълното съдържание на Инструкция за защита на лични данни.