Уважаеми родители,
 

     ЗАПИСВАНЕТО НА ДЕЦАТА РОДЕНИ 2017 г. Е В ЧАСОВЕТЕ 10.00 – 14.00, ПРИ ДИРЕКТОРА НА ДГ.

     МОЛЯ, НОСЕТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗПЕЧАТАНО ОТ ПРОФИЛА НА ДЕТЕТО ЗАЯВЛЕНИЕ

     ЗА ЗАПИСВАНЕ.

 

     УСПЕХ!

 

Във връзка с предстоящата кампания за прием в детските градини на деца, родени през 2013 г., ДГ №100 обявява

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ НА ДГ №100 ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА, РОДЕНИ ПРЕЗ 2013 г. ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 година:

1. Брат/сестра в детското заведение.

2. Родител, работещ в системата на Столичното образование.

3. Семейството живее на територията на административния район на детското заведение.

4. Детето има поне един родител, чиято месторабота е в административния район на детското заведение.

5. Детето има брат/сестра, родени с разлика по-малка от 24 месеца.