Уважаеми родители,
 

     ЗАПИСВАНЕТО НА ДЕЦАТА РОДЕНИ 2017 г. Е В ЧАСОВЕТЕ 10.00 – 14.00, ПРИ ДИРЕКТОРА НА ДГ.

     МОЛЯ, НОСЕТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗПЕЧАТАНО ОТ ПРОФИЛА НА ДЕТЕТО ЗАЯВЛЕНИЕ

     ЗА ЗАПИСВАНЕ.

 

     УСПЕХ!

 

Обучението в ДГ №100 се извършва от квалифицирани педагози по програми, одобрени от МОН.

Работи се с дидактичната система Моливко, учебна литература на издателство "Слово" и издателство "Изкуства"

Учебните часове и учебната програма са съобразени спрямо възрастта на децата в различните групи.

 

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА

 

Централа, ул. Велико Търново №2

 

Първа група (родени 2011 г.)
Преподаватели: г-жа Симеонова и г-жа Стефанова

I и III седм.

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

I см.

Български език и литература

Музика

Математика

Социален свят

Изобр. изкуство

Музика

Природен свят

Физ.култура

Български език и литература

КТБД*

II см.

Социален свят

Игрова култура

Изобр. изкуство

Български език и литература

Игрова култура

Природен свят

Физ.култура

II и IV седм.

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

I см.

Социален свят

Музика

Български език и литература

Изобр. изкуство

Математика

Музика

Български език и литература

КТБД*

Природен свят

Физ.култура

II см.

Игрова култура

Социален свят

Изобр. изкуство

Природен свят

Физ.култура

Български език и литература

Игрова култура

 

Втора група (родени 2010 г.)
Преподаватели: г-жа Атанасова и г-ца Тикилянова

I и III седм.

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

I см.

Български език и литература

Математика

Природен свят

КТБД*

Игрова култура

Социален свят

Физ.култура

Български език и литература

Изобр. изкуство

II см.

Социален свят

Български език и литература

Игрова култура

Математика

Природен свят

Музика

Изобр. изкуство

Физ.култура

 

II и IV седм.

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

I см.

Природен свят

Музика

Български език и литература

Изобр. изкуство

Музика

Математика

Български език и литература

КТБД*

Социален свят

Физ.култура

II см.

Изобр. изкуство

Природен свят

Физ.култура

Български език и литература

Игрова култура

Музика

Математика

Социален свят

Игрова култура

 

 

Трета група (родени 2009 г.)
Преподаватели: г-жа Стоянова и г-жа Шейтанова

I и III седм.

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

I см.

Математика

Български език и литература

Социален свят

Изобр. изкуство

Български език и литература

Физ.култура

Природен свят

КТБД*

Изобр. изкуство

Физ.култура

Български език и литература

II см.

Музика

КТБД*

Математика

Музика

Социален свят

Български език и литература

Игрова култура

Природен свят

Игрова култура

 

II и IV седм.

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

I см.

Социален свят

Изобр. изкуство

Математика

Български език и литература

Физ.култура

Природен свят

КТБД*

Български език и литература

Физ.култура

Изобр. изкуство

II см.

Музика

Математика

Социален свят

Игрова култура

Музика

Български език и литература

Природен свят

КТБД*

Игрова култура

Български език и литература

 

 

Филиал ул. Велико Търново №4

Подготвителна група (родени 2008 г.)
Преподаватели: г-жа Пандурова и г-жа Йотова

I и III седм.

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

I см.

Социален свят

Физ.култура

Български език и литература

Природен свят

КТБД*

Математика

Физ.култура

 

Български език и литература

Изобр. изкуство

Български език, художествена литература

Математика

Физ.култура

II см.

Български език и литература

Изобр. изкуство

Музика

Социален свят

Игрова култура

Български език

КТБД*

Музика

Математика

Игрова култура

Български език и литература

Природен свят

 

II и IV седм.

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

I см.

Български език и литература

Изобр. изкуство

Математика

Физ.култура

Български език и литература

Природен свят

Български език, художествена литература

Социален свят

Математика

Физ.култура

Български език и литература

КТБД*

II см.

Социален свят

Музика

Български език и литература

КТБД*

Математика

Игрова култура

Музика

Природен свят

Български език и литература

Изобр. изкуство

Физическа култура

Игрова култура

 

 

Филиал ул. Марин Дринов №11А

Втора А група (родени 2010 г.)
Преподаватели: г-жа Абаджиева и г-жа Иванова

I и III седм.

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

I см.

Български език и литература

Природен свят

Изобр. изкуство

Математика

Български език и литература

Социален свят

КТБД*

Български език и литература

Физ.култура

II см.

Социален свят

Игрова култура

Български език и литература

КТБД*

Музика

Природен свят

Изобр. изкуство

Математика

Физ.култура

Музика

Игрова култура

 

II и IV седм.

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

I см.

Природен свят

КТБД*

Български език и литература

Математика

Социален свят

Изобр. изкуство

Български език и литература

Физ.култура

Изобр. изкуство

II см.

Български език и литература

Природен свят

Изобр. изкуство

Музика

Математика

КТБД*

Социален свят

Игрова култура

Музика

Български език и литература

Физ.култура

 

* КТБД - Конструктивно-технически и битови дейности