Уважаеми родители,
 

     ЗАПИСВАНЕТО НА ДЕЦАТА РОДЕНИ 2017 г. Е В ЧАСОВЕТЕ 10.00 – 14.00, ПРИ ДИРЕКТОРА НА ДГ.

     МОЛЯ, НОСЕТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗПЕЧАТАНО ОТ ПРОФИЛА НА ДЕТЕТО ЗАЯВЛЕНИЕ

     ЗА ЗАПИСВАНЕ.

 

     УСПЕХ!

 

В ДГ №100, като допълнителна педагогическа дейност, се предлагат занимания по танцова култура, които се водят от фирма "Терпсихора - Теодора Байчева" ЕТ.

Преподаватели са Теодора Байчева (кака Теди) и Джули Йорданова (кака Жужи).

Децата танцуват и се забавляват, като под формата на игра се подобрява координацията на движенията им, усещането за ритъм и музикалност.

Записването е по желание.

Заниманията са два пъти седмично. Цена: 20лв./месец.