Уважаеми родители,
 

     ЗАПИСВАНЕТО НА ДЕЦАТА РОДЕНИ 2017 г. Е В ЧАСОВЕТЕ 10.00 – 14.00, ПРИ ДИРЕКТОРА НА ДГ.

     МОЛЯ, НОСЕТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗПЕЧАТАНО ОТ ПРОФИЛА НА ДЕТЕТО ЗАЯВЛЕНИЕ

     ЗА ЗАПИСВАНЕ.

 

     УСПЕХ!

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

 

 

 

 

 

 На основание чл. 188 от Закона за обществени поръчки, срокът за подаване на оферти за участие се удължава до 01.06.2018 г. до 16.00 часа. Отварянето на получените оферти ще се извърши на 04.06.2018 г. от 10.00 часа в сградата на ДГ № 100 „Акад. Пенчо Райков“, гр. София, ул. „Велико Търново“ № 2.

Обучение

Обучение

Обучавани от прекрасни педагози и по одобрени от МОН програми децата лесно и бързо попиват нови знания чрез игра и забава.

Вижте учебните програми

Детско творчество

Multiple Module Styles

Децата в ДГ №100 биват стимулирани да творят. Техни произведения участват в различни конкурси и изложби.

Вижте малка част от тях

 

ДГ № 100 има регистрирано настоятелство със собствена банкова сметка:

Райфайзен Банк
IBAN BG19RZBB91551000819443

В нея се набират средства за подпомагане дейността на ДГ.

Благодарим на всички, които искат и могат да помогнат!