Уважаеми родители,
 

     ЗАПИСВАНЕТО НА ДЕЦАТА РОДЕНИ 2017 г. Е В ЧАСОВЕТЕ 10.00 – 14.00, ПРИ ДИРЕКТОРА НА ДГ.

     МОЛЯ, НОСЕТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗПЕЧАТАНО ОТ ПРОФИЛА НА ДЕТЕТО ЗАЯВЛЕНИЕ

     ЗА ЗАПИСВАНЕ.

 

     УСПЕХ!

 

Обучение

Обучение

Обучавани от прекрасни педагози и по одобрени от МОН програми децата лесно и бързо попиват нови знания чрез игра и забава.

Вижте учебните програми

Детско творчество

Multiple Module Styles

Децата в ДГ №100 биват стимулирани да творят. Техни произведения участват в различни конкурси и изложби.

Вижте малка част от тях

 

ДГ № 100 има регистрирано настоятелство със собствена банкова сметка:

Райфайзен Банк
IBAN BG19RZBB91551000819443

В нея се набират средства за подпомагане дейността на ДГ.

Благодарим на всички, които искат и могат да помогнат!